Home

Golf met pit 60+ Seizoen 2019 / 2020

logo golf met pit

In Oktober 2012 hebben de vrijwilligers van de Golf met Pit voor de eerste keer activiteiten georganiseerd voor de  inwoners uit Opmeer van 60 jaar en ouder.

De verschillende activiteiten vinden plaats vanaf
1 oktober tot april.

De contributie bedraagt al vanaf 2012 €40,- per seizoen per persoon. De tweede persoon uit 1 huishouden betaalt €30,- voor het seizoen.

De contributie wordt besteed aan de huur van de ruimtes, een deel van de activiteiten, administratie, onkosten, evt. koffie/ thee, en een kleine attentie voor de vrijwillige docenten.

Maar ook aan de gezellige bijeenkomsten voor alle deelnemers en vrijwilligers tijdens :1. de open dag in september,  2. de Kerst–Inn rond de Kerstdagen en 3. de afsluiting van het seizoen in april.

De activiteiten bestaan uit verschillende onderdelen.

1.Talent zoals computeren, koken, creativiteit zoals schilderen en verschillende losse workshops, zoals o.a. genealogie, etc.

2.Beweging zoals zwemmen, darten, dansen, wandelen, een golf clinic, etc.

3.Vrijwilligerswerk/  bij verschillende organisaties.

U kunt meedoen met veel activiteiten, er is geen maximum aan verbonden.

Veel workshops zijn gratis, voor sommigen vragen we wel een kleine tegemoetkoming in de kosten van het materiaal of de ingrediënten.

Bij sommige sporten krijgt u een leuke korting als deelnemer van Golf met Pit.

Bij sommige activiteiten van andere organisaties krijgt u een proefperiode, die (gedeeltelijk) betaald wordt door Golf met Pit. Als u verder wilt met deze activiteit kan dat, maar dan doet u dat buiten golf met pit om.

Allerlei workshops worden op diverse dagen en op verschillende locaties  gehouden o.a. in de Vergadelaar, lokaal de Inka’s, in één van de ruimtes van de Lindehof in Hoogwoud, of De Schakel in Spanbroek en bij sporthal de Weyver .

Hierdoor heeft elke workshop een andere prijs, soms alleen de consumpties.


Privacy beleid

Zoals u niet ontgaan kan zijn, is de Wet op de Privacy per 25 mei 2018 ingegaan.

Dit heeft voor bedrijven maar zeker ook voor ons grote gevolgen.

Wij, het bestuur van Golf met Pit, hebben een cursus gevolgd om ons te laten voorlichten over wat mag en wat niet mag en hoe wij moeten handelen.

De leden van het bestuur en de docenten hebben een geheimhoudingsverklaring getekend als zij werken met de gegevens van onze deelnemers.

De voorzitter, penningmeester en secretaris die met de deelnemerslijsten werken moeten voldoen aan hoge eisen om er voor te zorgen dat uw gegevens niet in handen komen van commerciële bedrijven.

 

De foto`s, die wij of anderen maken tijdens het Golf met Pit seizoen, zijn alleen ter informatie en promotie van onze activiteiten.

Vanaf nu zullen wij u allen om een handtekening vragen bij de inschrijving op het inschrijfformulier. Voor verdere informatie kunt u ons
privacy beleid inzien op de website.