Privacy- en cookieverklaring

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Stichting Golf met Pit Opmeer , De vergadelaar De Weijver 8C, 1718 MS Hoogwoud 59054816, voor https://www.golfmetpit.nl .
Bovendien geldt deze verklaring voor alle websites die vallen onder de projecten benoemd op de site van OpmeerActueel.

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons geeft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen voor welke doeleinden, kunt u hieronder lezen.

Het gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze website verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het contactformulier of voor het aanmaken van een account), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Doeleinden van gebruik

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat onze organisatie in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens opslaat.Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor:

 • het verlenen van toegang tot onze website;
 • het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website;
 • de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;
 • relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met u indien u hierom verzoekt;
 • het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website;
 • product- en dienstontwikkeling;
 • het bepalen van strategie en beleid;
 • het interessanter maken van het internetaanbod middels het tonen van reclame die aansluit bij uw belangstellingen.
 • zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot projecten en
  evenementen die vanuit onze organisatie worden georganiseerd, onze relaties en medewerkers.

Voor bovengenoemde doeleinden verwerken wij de  uw e-mailadres.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, geven wij niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden van deze partijen. Verder verstrekken wij uw gegevens niet aan andere partijen, tenzij u hiervoor toestemming heeft gegeven, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet mogen of moeten doen.

Afbeeldingen

De foto`s, die wij of anderen maken tijdens het Golf met Pit seizoen, zijn alleen ter informatie en promotie van onze activiteiten. Indien er bezwaar is over een geplaatste foto is het mogelijk een verzoek in te dienen deze te verwijderen.

Gegevensbeveiliging

Onze organisatie maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder andere om te voorkomen dat onbevoegden onbedoeld toegang kunnen krijgen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is.

Cookies

Op deze website worden cookies gebruikt om , de diverse functionaliteiten op deze website mogelijk te maken. Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van uw device (waaronder een PC, tablet of smartphone). Dat gebeurt via de webbrowser op het device. De informatie die een cookie heeft over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van onze organisatie of die van een derde partij. Op onze website worden cookies gebruikt om:

 • functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies);
 • het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies);
 • het internetaanbod voor u interessanter te maken door het tonen van reclame die aansluit bij uw belangstellingen (advertentie cookies);
 • om het mogelijk te maken om onze website te delen via social media (social media cookies).

In- en uitschakelen van cookies

U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser zo aanpassen dat cookies niet worden geaccepteerd (bekijk uw browser-hulppagina voor instructies). Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere sites die u bezoekt.

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw browser raadplegen. Let op, zoals hierboven vermeld kan het verwijderen of weigeren van cookies nadelig zijn voor uw gebruikerservaring van onze website. U kunt voor meer informatie terecht bij de verschillende browsers, zoals:

Links naar andere websites van derden

Onze internetpagina's bevatten links naar andere websites. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Ons advies is om met regelmaat onze policy te raadplegen, zo dat u van wijzigingen op de hoogte blijft.

Uw wettelijke rechten

U mag onze organisatie vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u ons  verzoeken deze gegevens te wijzigen, te verplaatsten, aan te vullen of te verwijderen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via het e-mailformulier, ons een e-mail te sturen via info@golfmetpit.nl  of door telefonisch contact met ons op te nemen via +31(0) 226–352559 op  maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 - 17.00 uur.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen worden op onze website gepubliceerd. Nogmaals, ons advies is om met regelmaat onze policy te raadplegen, zodat u van wijzigingen op de hoogte blijft.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw
persoonsgegevens. Mochten wij er samen niet uitkomen, dan heeft u het recht en de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Adres

Golf met pit
De Vergadelaar
De Weijver 8c
1718 MS Hoogwoud
Telefoon: 0226 352559
e-mail:   info@golfmetpit.nl